Dimensionering

När vi dimensionerar ett nytt öppet expansionskärl till just ert vätskeburna system, är det i huvudsak två faktorer vi behöver ta hänsyn till. Tryckbehovet (pumpen) och volymbehovet (kärlet).

Tryckbehovet

Tryckbehovet beräknas efter 1 parameter:


1. Systemets höjd

För optimal drift vill vi alltid ha ett tryck som motsvarar systemets statiska höjd + 5 meter.

Vi lagerför 3 storlekar på våra pumpar, CM1-4, CM1-5 & CM1-6. Vår standardpump CM1-4 är lämplig upp till ca 3 bar och klarar därför tryckbehovet i många fastigheter. Det går givetvis alltid bra att special-beställa större pumpar vid extra höga fastigheter.

Beräkningsexempel

Systemtemperatur: 20° - 80°
Systemvätska: vatten
Systemvolym: 3.900 liter
Beräknad volym: 3.900 liter x 2,8 % = 109 liter

Statisk höjd: 6 våningar inkl. källare

Beräknat tryck: (6 våningar x 3 meter takhöjd) + 5 meter = 23 meter (2,3 bar)

Om det här med siffror känns orimligt jobbigt och tråkigt… kan våra egna matematiknördar mer än gärna räkna på ditt behov åt dig. Har du andra funderingar du vill diskutera så kom förbi på en kopp kaffe! Vi finns även såklart tillgängliga för branschens bästa och mest personliga telefonsupport.

Volymbehovet

Volymbehovet beräknas efter 3 parametrar:

1. Skillnad mellan systemet högsta och lägsta temperatur
2. Systemvätska
3. Systemets totala volym inklusive eventuell rörkulvert och ackumulatortank
​​​​​​​
Vi lagerför 4 storlekar på våra kärl, 100, 200, 300 & 500 liter. Om volymbehovet i din anläggning är större än så finns alternativa lösningar. Vi kan docka våra expansionskärl till ett eller flera kommunicerande kärl och på så sätt utöka volymen med 300 alternativt 500 liter per kommunicerande enhet. Det går givetvis också utmärkt att special-beställa större kärl efter behov.