Expansionskärl

Expansionskärl AV 2020


Ett komplett öppet expansionskärl för vätskeburna värme och kylsystem.
 • Utrustad med modern tryckhållningselektronik.
 • TRIM-ventil för mjuka systemförändringar.
 • Vattenbehållare av MD polyeten.
 • Ramstativ med ställbara fötter.
 • Låg vikt, lätt att hantera och enkel att installera.
 • Lagerförs i fyra storlekar, 100, 200, 300 och 500 liter.
 • Välj pump efter behov, vi hjälper till med dimensionering

Kommunicerande kärl


I system med stora expansionsvolymer kan lösningen vara ett kommunicerande kärl som dockas till befintligt kärl. Docka flera kärl i serie för väldigt stora volymer.
 • Lagerförs i två storlekar, 300 & 500 liter.

Reglerautomatik RC-sys 2020


En modern processorbaserad tryckhållningselektronik.
 • Intelligent styrning av tryckhållningspump.
 • Tid och tryckstyrning av magnetventil
 • Gångtidskontroll av pump
 • Utsignal, 4-20 mA /0-10 bar. För kommunikation med DUC etc.
 • Växlande potentialfri reläkontakt för summalarm.
 • Automatisk återfyllning av expansionskärlet.
 • Manuell styrning av pump och magnetventil vid service.

Larmer:

 • Högt resp. lågt tryck i systemet.
 • Max gångtid för pump.
 • Låg vattennivå i kärlet.
 • Automatisk återfyllning.

Ombyggnadssats RC-sys 2020


En komplett tryckhållningsautomatik för 3-faspump.

Innehållande:

 • Reglerautomatik.
 • Kontaktor och överströmsrelä.
 • Tryckgivare.
 • Lågnivågivare.